Informasjon om turneringen!
Spilleform
Spilleregler

Kontaktpersoner
(brukes til eventuelle omberamminger)

Sluttspillet starter torsdag 1. Mars!!
4 beste lag i hver gruppe er kvalifisert til sluttspill.
Oppsett ......her!

Spilleplan/Resultater Gruppe  1   2   3    4

Tabell  Gruppe  1   2   3   4