Bli medlem:

Fyll ut skjema, og send inn så vil du motta faktura til din e-post.
Husk å oppgi adresse og mobilnr i "Kommentarfeltet".
Du kan selvsagt også melde deg inn ved fremmøte på senteret!