Østfold Seniorgolf spiller sine simulatorturneringer på mandag,tirsdag og onsdag
i Østfold Golfsenter gjennom vintersesongen.

Det spilles på hver av dagene 18 hull simulatorturnering på en av våre 7 full swing simulatorer.


Seniorenes innesesong vinteren 2018 spilles over 15 runder. 
Spillerens 10 beste runder er tellende på "Order of Merit"
Det gis Order of Merit poeng etter følgende skala etter plassering pr runde:

1.plass 22 p 
2.plass 18 p
3.plass 16 p
Deretter 14,12,10,8,6,4,3,2,1

Klasseinndeling:
Det spilles i 2 klasser: Eagleklassen +3 - 13,4 og Birdieklassen 13,5 - 24,0
En spiller forblir i klassen under hele turneringen frem til sesongslutt

Turneringsform:
Slag (stroke) med hcp.
(Nye spillere i gruppen starter med 2/3 av sitt hcp)
Max hcp man kan spille med er 24,0 (2/3 av 36,0)

Hcp justering:
0,1 opp pr slag over hcp, max 0,3 opp pr runde.
0,3 ned pr slag/poeng under hcp, max 0,9 ned pr runde.

Tee:
Det spilles fra valgfri TEE.
Spilles det fra Ladies - Rød tee gir det - 2 tildelte slag i fht hcp
Spilles det fra Amatør - Gul tee, gir dette + 2 slag i fht hcp.

Plassering av ball:
Utslag: Lav matte/peg
Fairway: Lav matte
Fringe: Lav matte
Putt: Lav matte/gulv frem til sensor
Rough: mellomhøy matte
Bunkers: Hvit matte
Øvrige slag: Mellomhøy matte.

DROPP: I felt skjermen markerer.
Hvis ikke droppefeltet ønskes, kan REHIT benyttes.
Da slår man fra forrige beliggenhet og tillegges 2 straffeslag.Resultater oppdateres på golfsenterets hjemmesider etter hver spilledag.


Kontaktansvarlig for seniorgolf:

Kjell Asklien Tlf 91591170