Østfold Seniorgolf spiller sine simulatorturneringer på mandag,tirsdag og onsdag
i Østfold Golfsenter gjennom vintersesongen.

Det spilles på hver av dagene 18 hull simulatorturnering på en av våre 7 full swing simulatorer.


Seniorenes innesesong vinteren 2018 spilles over 10 runder. 
Spillerens 7 beste runder er tellende på "Order of Merit"
Det gis Order of Merit poeng etter følgende skala etter plassering pr runde:

1.plass 22 p 
2.plass 18 p
3.plass 16 p
Deretter 14,12,10,8,6,4,3,2,1

Klasseinndeling:
Det spilles i 2 klasser: Eagleklassen +3 - 11,4 og Birdieklassen 11,5 - 24,0
En spiller forblir i klassen under hele turneringen frem til nyttår.

Turneringsform:
Slag (stroke) med hcp.
(Nye spillere i gruppen starter med 2/3 av sitt hcp)
Max hcp man kan spille med er 24,0 (2/3 av 36,0)

Hcp justering:
0,1 opp pr slag over hcp, max 0,3 opp pr runde.
0,3 ned pr slag/poeng under hcp, max 0,9 ned pr runde.

Tee:
Det spilles fra valgfri TEE.
Spilles det fra Ladies - Rød tee gir det - 2 tildelte slag i fht hcp
Spilles det fra Amatør - Gul tee, gir dette + 2 slag i fht hcp.

Plassering av ball:
Utslag: Lav matte/peg
Fairway: Lav matte
Fringe: Lav matte
Putt: Lav matte/gulv frem til sensor
Rough: mellomhøy matte
Bunkers: Hvit matte
Øvrige slag: Mellomhøy matte.

DROPP: I felt skjermen markerer.
Hvis ikke droppefeltet ønskes, kan REHIT benyttes.
Da slår man fra forrige beliggenhet og tillegges 2 straffeslag.Resultater oppdateres på golfsenterets hjemmesider etter hver spilledag.


Kontaktansvarlig for seniorgolf:

Kjell Asklien Tlf 91591170